Ułatwienia dostępu

alcoholic-1939418_1920x600
ZAPOBIEGAJMY to nasze motto
alcoholic-1939418_1920x600
alcoholic-1939418_1920x600
previous arrow
next arrow
ŚWIATOWY DZIEŃ FAS

ŚWIATOWY DZIEŃ FAS

Wrzesień to miesiąc, w którym obchodzimy Światowy Dzień FAS. Ideą światowych dni jest koncentrowanie uwagi opinii publicznej na konkretnym zagadnieniu, zmiana postaw wobec osób chorych oraz wyrażenie społecznej solidarność z nimi.
Światowy dzień FAS zwany też Dniem Świadomości FAS to święto obchodzone corocznie na całym świecie w dniu 9 września ( 09.09 – od dziewięciu miesięcy ciąży). Oprócz zwrócenia uwagi na problemy osób chorych na Alkoholowy Zespół Płodowy, ma on na celu uświadomić przyszłym matkom skutki picia alkoholu w czasie ciąży, jego szkodliwy wpływ na rozwój płodu, a w konsekwencji na dalszy nieprawidłowy rozwój dziecka.

Nawet pojedyncza, niewielka dawka alkoholu etylowego może spowodować nieodwracalne uszkodzenia somatyczne płodu. Nie istnieje żadna potwierdzona wiarygodnymi danymi “bezpieczna” ilość alkoholu, jaką może spożyć kobieta w ciąży bez szkody dla płodu. Każda, nawet najmniejsza ilość alkoholu jest potencjalnie niebezpieczna dla rozwijającego się życia. Alkohol może uszkodzić płód na każdym etapie rozwoju.
Nie trzeba pić ryzykownie czy szkodliwie, by powodować ryzyko dla zdrowego rozwoju płodu. Wiele kobiet nieuzależnionych od alkoholu rodzi dzieci z deficytami wynikającymi z płodowej ekspozycji na alkohol. Fakt ten jest wynikiem braku wiedzy o teratogennym działaniu alkoholu na płód.

Spektrum Płodowych Zaburzeń Poalkoholowych (FASD – Fetal Alcohol Spectrum Disorder) to pojęcie, które określa różne wady rozwojowe powstające w wyniku narażenia dziecka w okresie prenatalnym na działanie alkoholu. Zaliczyć możemy do niego fizyczne wady wrodzone, jak również uszkodzenia mózgu oraz specyficzne problemy zdrowotne, wychowawcze oraz edukacyjne.

Pamiętaj, że zaburzeniom prawidłowego rozwoju dziecka w życiu płodowym, będących efektem działania alkoholu, można w 100% zapobiec. Wystarczy zachować abstynencję w czasie ciąży!