HAZARD

Aby sprawdzić, czy możesz być uzależniony od hazardu, wykonaj poniższy test.