INTERNET

Aby sprawdzić, czy możesz być uzależniony od Internetu, wykonaj poniższy test (Test Uzależnienia od Internetu – The Internet Addiction Test-IAT ).