Ułatwienia dostępu

Halina Skibińska

userka 600x800Pedagog, socjoterapeuta, doradca zawodowy. Specjalista w zakresie wsparcia i pracy z osobami doznającymi przemocy w rodzinie. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym dla osób doznających przemocy. Obecnie pracuje, jako pedagog w szkole podstawowej.