Ułatwienia dostępu

Mgr Agnieszka Indyka – pedagog, psychoterapeuta

Agnieszka Indyka 600x800Jestem absolwentką Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, specjalność: poradnictwo. Ukończyłam studia podyplomowe: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Jestem w trakcie studiów podyplomowych – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika). Ukończyłam 3-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w Ośrodku Edukacji Psychologicznej i Treningu Grupowego we Wrocławiu, które uprawnia do udzielania pomocy psychologicznej i prowadzenia psychoterapii. Stale dbam o swój rozwój i doskonale swoje umiejętności. Uczestniczę w różnorodnych szkoleniach, seminariach i wykładach.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi i młodzieżą, które zdobyłam pracując w Domu Opieki na oddziale dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w Punkcie Konsultacyjnym dla Dorosłych Dzieci Alkoholików i osób będących w kryzysie, Fundacji Krok po Kroku dla dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz Zespole Szkół im. Zjednoczonej Europy w Oławie jako pedagog szkolny. Ponadto od 10 lat jestem realizatorką autorskiego programu profilaktycznego dla młodzieży zagrożonej uzależnieniami, przemocą i niedostosowaniem społecznym. Prowadziłam grupy wsparcia dla Dorosłych Dzieci Alkoholików, grupy socjoterapeutyczne; liczne zajęcia, warsztaty oraz programy pomocy.

Dodatkowo angażuję się w działania na rzecz społeczności lokalnej – współorganizowałam Świąteczną Zbiórkę Żywności dla najuboższych rodzin, wolontariat w Zolu i Hospicjum w Oławie, zainicjowałam i zorganizowałam Konferencję Poświęconą Profilaktyce Zachowań Ryzykownych dla młodzieży oraz Konferencję pt. „Wartość wolontariatu” dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu oławskiego.

Punkt Konsultacyjny dla Dorosłych Dzieci Alkoholików

Od wielu lat świadczę pomoc dla Dorosłych Dzieci Alkoholików prowadząc punkt konsultacyjny dla DDA w formie pomocy indywidualnej.

Dorosłe Dzieci Alkoholików ze względu nas swoje traumatyczne doświadczenia są szczególnie podatne na szkodliwe używanie alkoholu, środków odurzających, a w dalszej perspektywie uzależnienie. Wychowywanie się w dysfunkcyjnej rodzinie kształtuje „destrukcyjne schematy osobowościowe”, które podczas procesu dojrzewania utrwalają się i mogą stać się przyczyną problemów w życiu dorosłym.

W swojej pracy towarzyszę osobom w odkrywaniu własnych zasobów i możliwości. Pomagam zrozumieć zgłaszany problem biorąc pod uwagę wpływ wychowywania się w rodzinie z problemem alkoholowym i doświadczeń z dzieciństwa na obecne życie klienta. Zdobyta wiedza i proces terapeutyczny pozwala przyjrzeć się własnym trudnościom i w konsekwencji w bardziej świadomy sposób kierować swoim życiem.