Ułatwienia dostępu

Anna Stasiak-Przybylska

Anna Stasiak Przybylska 600x800Absolwentka psychologii na U.Wr., obecnie w trakcie certyfikacji na terapeutę systemowego przy Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej, poddająca swoją pracę systematycznej superwizji. Pracując w nurcie Terapii Systemowej Rodzin najważniejsze są dla niej relacje międzyludzkie i komunikacja.

Ma doświadczenie w pracy z rodzinami, parami, młodzieżą i dziećmi. Problemy, którymi się zajmuje to: niska samoocena, depresja, lęk, nerwice, samookaleczanie, dysforia płciowa, pomoc osobom doznającym przemocy, pomoc osobom współuzależnionym, pomoc w problemach okresu dojrzewania i wychowawczych.