Ułatwienia dostępu

Jeśli chcesz sprawdzić, czy używasz narkotyków w sposób problemowy wypełnij poniższe testy.

 

Test PUN (Problemowego Używania Narkotyków)

Problemowe używanie - to używanie na tyle poważne, że prowadzi do pewnych zmian w stylu życia.
Test PUN (Problemowego Używania Narkotyków) zawiera 10 pytań dotyczących używania jakichkolwiek narkotyków w czasie ostatnich 12 miesięcy. Na każde pytanie można odpowiedzieć „tak” lub „nie”. Pytania odnoszą się do różnych aspektów używania narkotyków. Obliczenie wyniku polega na zsumowaniu odpowiedzi twierdzących (TAK).

Test PUN (Problemowego Używania Narkotyków)

Test PUM (Problemowego Używania Marihuany)

Poniższe pytania dotyczą używania marihuany, haszyszu, skuna i innych przetworów konopi indyjskich. Odpowiadając skoncentruj się na tym, co działo się w czasie ostatnich 12 miesięcy.