Ułatwienia dostępu

Stanisława Zaparcińska

Stanislawa Zaparcinska 600x800Jestem psychologiem, absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego i od 49 lat pracuję w tym zawodzie. Ukończyłam studia w zakresie Psychologii Zorientowanej na Proces w Warszawie: Psychologii Gestalt w Krakowie i Psychoterapii Psychoanalitycznej w Poznaniu. W trakcie pracy zawodowej szkoliłam się również w prowadzeniu terapii rodzin, przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w profilaktyce uzależnień. Od wielu lat regularnie uczestniczę w seminariach klinicznych i korzystam z superwizji mojej pracy, w grupie terapeutów prowadzonej przez psychoanalityków Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego.

Przez 13 lat zajmowałam się diagnostyką psychologiczną. W 1986 roku, wraz z grupą psychologów i pedagogów założyłam we Wrocławiu Świetlicę Terapeutyczną (późniejszy Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 1 we Wrocławiu, obecnie Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna) Kierowałam nią do 1991roku.a przez kolejne 17 lat pracowałam tam na stanowisku psychologa-specjalisty socjoterapii. Prowadziłam tam terapię indywidualną grupową z dziećmi , młodzieżą i osobami
dorosłymi. Szkoliłam i opiekowałam się merytorycznie nowo przyjętymi pracownikami.

Mam wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu grup terapeutycznych,socjoterapeutycznych, integracyjnych i interwencyjnych, prowadziłam też grupy wsparcia dedykowane osobom z różnymi problemami.
…....................................
W mojej pracy oferuję pomoc psychologiczną dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym w szerokim zakresie problemów – takich jak na przykład: uzależnienia, problemy wychowawcze, przemoc w rodzinie, problemy osobiste, traumy powypadkowe i rozwojowe, trudne problemy emocjonalne, konflikty małżeńskie.
Pracuję z osobami uzależnionymi, przemocowymi i ich rodzinami, także z dziećmi. Moja praca polega na rozmowie, której treść i przebieg określają potrzeby osoby z którą rozmawiam. Nie określam z góry jak przebiegac ma taka rozmowa.
Przeważnie pracuję w konwencji psychodynamicznej, w miarę potrzeby wykorzystuję też inne opanowane w dotychczasowym doświadczeniu zawodowym podejścia psychologiczne.
….........................................
Prywatnie, w czasie wolnym zajmuję się realizacją moich zainteresowań, kontaktem z przyrodą, opieką nad zwierzętami, pływaniem, malowaniem.